კომაროვის სკოლის ინფორმატიკის ნაკრების შესარჩევი წერა

წერა შეგიძლიათ წეროთ არაოფიციალურად Coder.ge-ზე

დასაწყისი 19 ნოემბერი 17:50 საათი

დააჭირეთ შეჯიბრზე გადასასვლელად

* კონტესტი დაიწყო.

გილოცავთ!!!

* output ის ბოლოს საჭირო აღარ არის \n (endl) სიმბოლო.

cout << a + b << endl; - სწორია

cout << a + b; - არასწორია სწორია

printf("%d\n", a + b); - სწორია

printf("%d", a + b); - არასწორია სწორია

შენიშვნები:

* წაშალეთ system("pause") კოდიდან.

system("pause"); მუშაობს მხოლოდ windows-ზე. linux-ზე Compilation Error-ს მიიღებთ. აგრეთვე system აკრძალული ფუნქციაა და თუ კოდი მას შეიცავს (თუნდაც კომენტარში) ის არ გაიტესტება.

საცდელი ტური

დასაწყისი 18 სექტემბერი 18:00 საათი

ხანგრძლივობა 1.5 საათი

დააჭირეთ შეჯიბრზე გადასასვლელად

IOI Is Coming...