ამოცანებში MIN 3, MAX 3 და Medium 3 დაემატა ახალი ტესტები.

გაგზავნილი ამოხსნები გადაიტესტა და შედეგები შეიცვალა ცუდისკენ.

შენიშვნები:

* წაშალეთ system("pause") კოდიდან.

system("pause"); მუშაობს მხოლოდ windows-ზე. linux-ზე Compilation Error-ს მიიღებთ. აგრეთვე system აკრძალული ფუნქციაა და თუ კოდი მას შეიცავს (თუნდაც კომენტარში) ის არ გაიტესტება.